KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VABASTAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Korraldatud jäätmeveost erandkorras tähtajaks vabastamist on õigus taotleda jäätmevaldajal juhul, kui  kinnistut ei kasuta või kinnistul ei elata.
Kestvus Taotlus vaadatakse läbi 1 kuu jooksul.
Õiguaktid Jäätmeseadus
Jäätmehoolduseeskiri
Vastutaja Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv, e-post tiina.randjarv@voru.ee, tel 785 0915, 5304 0280

 

VABASTUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Taotlus jäätmeveost vabastamiseks
E-Taotlus E-Taotlus jäätmeveost vabastamiseks