AASTA ÕPETAJA TUNNUSTAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Võru linna aasta õpetaja nimetusega tunnustatakse Võru linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste, Võru linna ja piirkonna arengut.

Aasta õpetaja tunnustus omistatakse kuni viiele õpetajale järgmistes kategooriates:

1. kolm Aasta Õpetajat;
2. üks Aasta Noor Õpetaja;
3. üks Aastate Õpetaja.

Kestvus Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Vormikohane põhjendatud ettepanek esitatakse haridusasutuse hoolekogule või eraõigusliku hariduasutuse juhatusele 15. juuniks.
Õigusaktid Võru linna aasta õpetaja statuut
Vastutaja Haridusnõunik Anita Kikas tel 5305 7819 e-post  anita.kikas@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus esitatakse haridusasutuse, kus kandidaat töötab, hoolekogule või eraõigusliku haridusasutuse juhatusele 15. juuniks. Hoolekogu või eraõigusliku haridusasutuse juhatus esitab heaks kiidetud taotlused linnavalitsusele 31. augustiks.

Vajaminevad dokumendid Aasta õpetaja nimetuse taotlemine toimub vormikohase taotluse esitamisega. 
Viide Võru linna aasta õpetaja taotlus