TEED JA TÄNAVAD


Võru linna tänavate kogupikkus on ca 75 km, lisaks läbib linna 4,7 km riigimaanteid. Parkimine on kogu linna piires tasuta, aga arvestada tuleb, et Lembitu tänaval, osaliselt Vabaduse, Tartu, Jüri ja L. Koidula tänaval on parkimisel ajaline piirang: parkida tohib kaks tundi ja parkimise alguse näitamine parkimiskellaga on kohustuslik.

 Võru linnas on kasutusel videovalve. 

 

RoadWest OÜ logoVõru linna teede, tänavate ja parklate hooldus: RoadWest OÜ .

GartnerGrupp OÜ piktogrammVõru linna kergliiklusteid  ja kõnniteid talvehooldus: GartnerGrupp OÜ .

 

 

Kohalike teede nimekiri
Teede, väljakute ja parkide skeem


Võru linna teede ja tänavate sulgemiseks tuleb Võru Linnavalitsuse määruses „Teede ja tänavate sulgemise kord" sätestatud juhtudel esitada taotlus. Teede ja tänavate sulgemise eest on Võru linnavalitsuse määruses „Teede ja tänavate sulgemise maks" sätestatud juhtudel ette nähtud tasu.

Teede ja tänavate sulgemise kord
Teede ja tänavate sulgemisloa taotlus
Teede ja tänavate sulgemise maks