LINNATARISTU
 

Võru linna teid, tänavaid ja parklaid hooldab Roadwest OÜ.
Roadwest OÜ
Ahto Vester
tel 505 4714
ahto@roadwest.ee

Risto Aim
linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
tel 5347 4332
risto.aim@voru.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Võru linna tänavavalgustuse haldamise ja hooldamisega tegeleb Taristuhaldus OÜ.
Taristuhaldus OÜ
Tartu 25, 65620 Võru linn
tel 506 8712
andres@taristuhaldus.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Võru linna kaugküttetrasside haldamise ja hooldamisega tegeleb Danpower Eesti AS.
Danpower Eesti AS
Vilja 14, 65605 Võru linn
tel 786 4152
info@danpower.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Võru linna veevarustuse- ja reoveekanalisatsioonitrasside haldamise ja hooldamisega tegeleb Võru Vesi AS.
Võru Vesi AS
Ringtee 10, 65605 Võru linn
tel 782 8334
voru.vesi@voruvesi.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sademeveesüsteemide haldamise ja hooldamisega tegeleb Võru Linnavalitsus.
Võru Linnavalitsus
Jüri 11, 65620 Võru linn
tel 785 0900
info@voru.ee