Teade osaühing "Svenai" keskkonnaloa nr L.JÄ/332894 muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab,  et on menetlusse võtnud osaühing „Svenai" (registrikood 10003181, aadress Jaama tn 75, Võru linn, Võru maakond) 21.03.2024 esitatud keskkonnaloa (nr L.JÄ/332894) muutmise taotluse nr T-KL/1022750-3 seoses keskkonnaloa kehtivuse lõppemisega 23.05.2024 ning sooviga muuta keskkonnaluba tähtajatuks. Ettevõtte põhitegevuseks on romusõidukite demonteerimine, M1 ja N1 kategooria sõidukite käitlemine, kõlblike varuosade ladustamine ja korduskasutusse suunamine. Käitluskoht asub aadressil Jaama tn 75 (katastritunnus 91901:013:1050) ja Pikk tn 42 (katastritunnus 91901:013:1630), Võru linn, Võru maakond.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse M-127413 all, dokument nr DM- 127413-5.

Taotluse menetluse kohta ettepanekud või vastuväited palub Keskkonnaamet esitada kirjalikult aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt kahe nädala jooksul teate laekumisest. Avalduses tuleb viidata menetluse numbrile M-127413.

 

 

Teade keskkonnahoidliku sündmuskorralduse kohta

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus:

alates 01.05.2023 kehtib Eestis ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja

oksüdantide toimel laguneva plastist valmistatud toodete (vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred, vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid) turule laskmise keeld.

alates 1.01.2024 on avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.

Pandinõude teenusepakkujaid ja korduvkasutatavate nõude rentijaid:

Topsiring

Ringkarp

Green Cup

Multipack

Ringo

Uuskasutuskeskus

 

Veel kasulikku:

Roheplaani näidis:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dcak_A5_AODxOoiT5HqgB7wSBbpMIYnUn9bRaTA3Tqk/edit?usp =sharing

Õppevideo:

http://https://www.youtube.com/watch?v=VZPkGN6p7B0&ab_channel=Tartu2024

Jäätmete liigiti kogumise juhendid ja sildid:https://kliimaministeerium.ee/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid