Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Tartu 23 hoone on ligipääsetav raskendatud liikumisega inimestele (kaldtee ja invatualett)

 

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Terje Kanger osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


5307 6521
terje.kanger@voru.ee

 

Tartu 23, kab 4

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Lembitu 2
T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Egle Veinberg täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, Eesti Toidupanga toiduabi korraldamine 515 4709
egle.veinberg@voru.ee
 
Lembitu 2
T 10.00-12.00 
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov


sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  lasteaia toidukulu toetus, ühe- või kahelapselise vanema õppekulu hüvitamise toetus, huvitegevuse toetus, ravimitoetus, prillitoetus, küttetoetus

523 0395
eve.tsegurov@voru.ee

Tartu 23, kab 2
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00

Sotsiaaltööspetsialist  Kärol Samoson

hoolduse seadmine, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid, täisealise isiku hooldamise toetus, puudega lapse hooldamise toetus, üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus

5300 1948

karol.samoson@voru.ee

Tartu 23, kab 1
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga

 

sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus, ranitsatoetus, ajutise kaitse saaja üürikulude ühekordne hüvitis

5629 6259
katrin.haga@voru.ee

Tartu 23, kab 3
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T-K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00

Sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask

sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine, sotsiaaltranspordi hindamine ja tellimine
 
5358 8582
marleen.maask@voru.ee

Tartu 23, kab 8
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaalteenuste spetsialist Kadri Gerberg sotsiaalteenuste vajaduste hindamine ja teenustele suunamine; hooldereformi tegevused


5911 4453
kadri.gerberg@voru.ee
 

Tartu 23, kab 1
Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, hoolduspere vanema toetus, lapse eestkostja toetus, elluastumistoetus

5309 1279
merike.aasmae@voru.ee

Tartu 23, kab 5
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
 

Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse, psühholoogilise nõustamise teenuse toetus

521 3660
hannela.teaste@voru.ee

Tartu 23, kab 6
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Lastekaitsespetsialist Riina Siigart
korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse
 
5306 0188
riina.siigart@voru.ee
 

Tartu 23, kab 9
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

 

 

Lastekaitsespetsialist

 

Karolin Täheväli korraldab laste ja peredega seotud probleemide lahendamise  tagades laste õiguskaitse 5344 4837
karolin.tahevali@voru.ee

Tartu 23, kab 7
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Tugiisik Liia Laats
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

 

5307 1919
liia.laats@voru.ee

 

Tartu 23

Tugiisik Merike Ojaste
sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine
 

5309 8844
merike.ojaste@voru.ee

Tartu 23

Hooldustöötaja Ülle Lehtna
eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise
 
513 6112
ylle.lehtna@voru.ee

F.R. Kreutzwaldi 55 (Pargikodu)