RANNAD JA SUPLUSVESI

 

Võru linnas on kaks avalikku supluskohta: Tamula järve rand  ja Kubija järve rand.

Tamula järve ranna suplusprofiil on kättesaadav siit

Kubija järve ranna suplusprofiil on kättesaadav siit

Rannavalve  teenust osutab rannahooajal   1. juunist 31.augustini  Gold Security Group OÜ, kontakttelefon on: 5552 4730
Rannavalve  töötab kell 10.00 – 21.00.
Suplusvee kvaliteedile vastavust saab kontrollida siit:  Tamula järve suplusvee kvaliteet ja Kubija järve suplusvee kvaliteet

Veeseadus

Võru linna heakorraeeskiri 

Võru linna koerte ja kasside pidamise eeskiri 

 

 

VEESÕIDUKITE KASUTAMISEST
 

Veesõidukite hoidmist ja kasutamist  reguleerib Veeseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001