Valimiskomisjoni otsused 2013
 

02.01.2013 otsus nr 1 "Võru Linnavolikogu liikme volituste taastamine"
10.01.2013 otsus nr 2 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
28.06.2013 otsus nr 3 "Võru linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine"
28.06.2013 otsus nr 4 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
26.07.2013 otsus nr 5 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
19.08.2013 otsus nr 6 "Võru linna valimiskomisjoni tööaja kindlaksmääramine"
22.08.2013 otsus nr 7 "Valimisliidu registreerimine"
26.08.2013 otsus nr 8 "Muudatus Võru Linnavolikogus"
26.08.2013 otsus nr 9 "Valimisliidu registreerimine"
11.09.2013 otsus nr 10 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
13.09.2013 otsus nr 11 "Kandidaadi registreerimata jätmine"
13.09.2013 otsus nr 12 "Võru linna valimisringkonna nr 1 kandidaatide registreerimine ja koondnimekiri"
16.10.2013 otsus nr 14 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
28.10.2013 otsus nr 15 "Võru Linnavolikogu liikmete registreerimine"
28.10.2013 otsus nr 16 "Võru Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine"
28.10.2013 otsus nr 17 "Lisamandaatide kinnitamine"
28.10.2013 otsus nr 18 "Muudatus Võru linna valimiskomisjonis"
29.10.2013 otsus nr 19 "Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine"
01.11.2013 otsus nr 21 "Võru Linnavolikogu esimehe valimine"
11.11.2013 otsus nr 22 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"
14.11.2013 otsus nr 23 "Muudatused Võru Linnavolikogu koosseisus"
16.12.2013 otsus nr 24 "Muudatus Võru Linnavolikogus"