Duši kasutamise teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Nöörimaa Tugikodus osutatakse duši kasutamise teenust isikutele, kes kasutavad Nöörimaa Tugikodus koduteenust ja isikutele, kellel ei ole kodus pesemisvõimalusi või kes oma tervisliku seisundi tõttu ei saa kasutada kodus olevaid pesemisvõimalusi. 
Õigusaktid

Duši kasutamise teenuse osutamise kord on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori käskkirjaga 19.05.2016 nr 20.2-1/25

Hinnakiri

Korraldaja Nöörimaa Tugikodu, Räpina mnt 22, Võru juhtumikorraldaja,  tel 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Duši kasutamise teenuse saamiseks tuleb pöörduda Nöörimaa Tugikodu poole tööpäevadel 8.00-16.00