Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
Eelhääletamise perioodil, 11.-16. oktoober 2021, on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.
Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroonilisest valijate nimekirjast. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.
Lisainfo valimised.ee