Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 5194 4776 esko.hillep@voru.ee

Kab 13,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik