Hinnakiri ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Hinnakiri on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 19.12.2022 korraldusega nr 700 Teenuste hinnad.

Nöörimaa Tugikodu trepironija teenuse osutamise kord

Vaata ka  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord