Võru linna hallatavad asutused
 

Koolieelsed lasteasutused

Üldhariduskoolid

Huvikoolid

Kultuuriasutus

Sotsiaalasutus

Võru linna tütarettevõtted

  • Taristuhaldus OÜ (osalus 100%, kommunaalteenused)
  • AS Võru Vesi (osalus 92,14%, põhitegevus veevarustus ja kanalisatsioon)

Sihtasutused ja mittetulundusühingud