ÕPILASELE SÕIDUSOODUSTUSE ANDMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Sõidusoodustust sõiduks kooli ja koolist koju antakse:
  • õpilaskodus elavatele õpilastele;
  • hooldusperekonnas elavatele õpilastele
  • Audentese Spordikoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, Tartu Variku Koolis,  H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Vabariigis vene õppekeelega koolis õppivatele õpilastele;
  • nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt hariduslike erivajadustega laste koolis õppivatele õpilastele
  • õpilane, kelle osas on teinud ettepaneku Võru linna lastekaitsespetsialist või koolikohustuskomisjon.
Kestvus Õpilaskodus ja hooldusperekonnas elavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud kooli poolt esitatud nimekirja alusel 100%. Teistele hüvitatakse sõidukulu kuludokumendi alusel, kuid mitte enam kui 40 € kuus.
Õigusaktid Õpilastele sõidusoodustuse määramise kord
Vastutaja Haridusnõunik  Anita Kikastel 5305 7819, e-post anita.kikas@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Õpilase elama asumise õpilaskodus või hooldusperes otsustab linnavalitsus ning kindlustab ka sõiduvabastuse.
Kuludokumendi alusel sõidukulu kompenseerimiseks taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Sõidukulu kompenseerimise taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega.
Viide Õpilase sõidusoodustuse taotlus