SURMA REGISTREERIMINE 

Kirjeldus

Alates 01. juulist 2019 vormistab tervishoiuteenuse osutaja ehk arst surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse rahvastikuregistris automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole enam vaja valla- või linnavalitsuses surma registreerida.

Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (kui kiirabi tuvastas surma, väljastab tõendi asutus, kes tuvastab surma põhjuse – kas perearst või EKEI). Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks. Esmane surmatõend väljastatakse tasuta.

Korduva tõendi saab taotleda maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (edaspidi: perekonnaseisuasutus) sh Võru linnavalitsusest.

Vaata ka: skeem surma registreerimise kohta.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kui:

  • isik sureb Eestis ja tervishoiutöötaja ei ole surmafakti andmeid rahvastikuregistrile edastanud;

Avalduse surma registreerimiseks võib esitada perekonnaseisuasutusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.
Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

  • välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
  • välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.

Kui surm on registreeritud välisriigis, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada perekonnaseisuasutusele. Nõuded välisriigi dokumendile.

Menetlemine

Surma registreerivad Võru linnavalitsuses:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937, kab 9; 
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511, kab 8;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Toetus

Matusetoetuse taotlemine Võru linnavalitsusest.

Õigusaktid