Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör,
andmekaitsespetsialist
Sirje Peris 526 3141

sirje.peris@voru.ee
andmekaitse@voru.ee

Kab 16