REKLAAMI PAIGALDAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Reklaami paigaldamine Võru linna haldusterritooriumil toimub Võru Linnavolikogu määruse „Välireklaami paigaldamise eeskiri"  alusel

Majandus- või kutsetegevusinfo ei ole majanduse- või kutsetegevuse asukohas reklaam. Reklaami mõiste on määratletud „Reklaamiseaduses".

Võru linnas kuulub maksustamisele igasugune reklaam, välja arvatud:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
 2) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, haridus-, spordiürituste ning heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam, mis paigaldatakse linnavalitsuse korraldusega kindlaks määratud reklaampindadele;
 3) Võru Linnavalitsuse poolt organiseeritud ürituste reklaam.
Kestvus Reklaami paigaldusluba kehtib üldjuhul 1 aasta.
Maksumäär sõltub reklaamipinna suurusest, asukohast ning valgustatusest. Kesklinnas on maksumäär üldjuhul 1 m2 eest 3,6 eurot kuus.
Õigusaktid Reklaamiseadus
Välireklaami paigaldamise eeskiri
Reklaamimaksu kehtestamine
Vastutaja Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla, e-post  anne.vahtla@voru.ee, tel 5333 1142

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalkud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • Reklaami paigaldusloa taotlus
  • Maksudeklaratsioon

Vajalikud kooskõlastused:
 1) territooriumi-, hoone- või rajatise omaniku või valdaja kooskõlastus. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
 2) trassivaldaja kooskõlastus juhul kui reklaam paigaldatakse trassi kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
 3) Muinsuskaitseameti kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

Vajalikud lisad:
 1) kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, reklaami kande või kinnituskonstruktsiooni joonis;
 2) hoonele paigaldatava reklaami puhul hoone joonis või foto koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning fototöötlus või joonis perspektiivvaatest;
 3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt ja fototöötlus või joonis perspektiivvaatest ning asendiplaan (1:500) koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht.
Viide Reklaami paigaldusloa taotlus
Reklaammaksu deklaratsioon