Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 785 0938,
5194 4776
esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Helin Potter 785 0944 helin.potter@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00