Hooajaline kaubandus
 

Võru linnas on kaubanduse korraldamise aluseks  Võru Linnavalitsuse 06.04.2017 määrus nr 2 „Tänavakaubanduse kord",  06.04.2017 määrus nr 1 " Müügikoha hooajalise laienduse kord" ja 14.12.2017 määrus nr 33 "Müügipileti hinna kehtestamine ja volituse andmine".
 
Info:
Arendusspetsialist Kait Kabun 
tel 785 0918  
e-post  kait.kabun@voru.ee