Hooajaline kaubandus
 

Võru linnas on kaubanduse korraldamise aluseks  Võru Linnavolikogu 14.04.2021 määrus nr 7 "Hooajalise kaubanduse kord"
Müügikoha hooajalise laienduse või hooajalise müügikoha loa annab Võru Linnavalitsus.

Oma kauba või teenuse müümiseks esitab ettevõtja soovikohase taotluse, millele on lisatud hooajalise laienduse või  hooajalise müügikoha maa-ala asukoht ja mõõdud, kasutatava inventari kirjeldus või värvifoto sellest ning muud taotlusvormil nõutavad andmed.

Taotluste näidisvormid allalaadimiseks:

Müügikoha hooajalisele laiendusele kooskõlastuse saamise taotlusvorm
Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa saamise taotlusvorm 

Digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm koos lisadega tuleb saata info@voru.ee

Info müügipileti hindade kohta alates 01.07.2024: 

päevapilet 10 eurot;
nädalapilet 40 eurot;
kuupilet 100 eurot.
Hajutatud iseloomuga teenuse korral on müügipileti hind 300 eurot kuus. Hajutatud iseloomuga teenuseks loetakse, kui sama teenuse pakkumiseks kasutatakse vähemalt viit hooajalist müügikohta.
Müügipileti hind kehtib kuni 15 m² suurusele müügikohale. Suurema ala korral määratakse tasu kokkuleppel.