Haridus ja kultuur

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridusnõunik Anita Kikas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; õpilase sõidusoodustus

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Ukraina sõjapõgenike hariduskordinaator Yuliia Demchenko

 

Võrus elavate Ukraina sõjapõgenikest laste hariduskorraldus; haridustee jätkamine koolis ja lasteaias; õpilasi õpetavate Eesti õpetajate juhendamine; distantsõppel olevate laste nõustamine klassi lõpetamisel; hariduslike erivajaduste väljaselgitamine; suunamine huviharidusse; eesti keele õppe suunamine

 5036056

yuliia.demchenko@voru.ee

Keeled ukraina, inglise,
vene

Kultuurinõunik  Inge Tolga

 

kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve

 

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29