ER65 „BioAware" 
"Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel". (Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastas Eesti EL välispiiri programm 2014-2020.
 
Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022
Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.
Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.
 
Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.
 
Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool
Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1.
 
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.
 
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.
 
Olulised veebilehed:
- Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu
- DG REGIO koduleht – alates 1 .01.2020:
-Eesti Rahandusministeeriumi koduleht:
 
Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee
 
"Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti."
 
Võru linn kajastab üritusi ja sündmusi Võru linna Facebooki lehel, kuna seal on kõige suurem jälgijaskond. Projektiga seotud postitused on leitavad #bioaware.
 
------------------
 
OLULISEMAD SÜNDMUSED:
 
BioAware projekti partnerluslepingu allkirjastamine Pihkvas 4.03.2019
 
 
Rattapäev Võrus, 1.05.2019

Linnaorienteerumine ratastel, mille raames vastati keskkonnateemalistele küsimustele. Fotogalerii leiad siit. 

 

Avaüritus Pihkvas, 23.05.2019

Teavituse leiab siit

 

Fotonäitus: Koreli kaks külge

Juunis 2019 kaitses Võru Gümnaasiumi õpilane Kristin Kari oma praktilist tööd, mille raames pildistas ta erinevatel aastaaegadel Koreli kallast. Fotodest valmib projekti lõppürituse ajaks näitus.  Tema tööd on nähtavad siit

 

Uurimsustöö Koreli kaldaalal "Koreli oja loomastik", mai-august 2019

 

Õppekäigud loodusesse, juunis ja septembris 2019

 

Keskkonnaamet korraldas töötoa Võru linna loodusainete õpetajatele 17.06.2019

 
Pihva õpetajate koosolek Pihkvas, 5.09.2019
 
Kogukonnale projekti tutvustamine, 5.09.2019
 
Euroopa Koostöö Päev Pihkvas, 7.09.2019
Tutvustati projekti ja toimus keskkonnateemaline mäng.
 
Festival "Roheline Võru" 16.-22.09.2019
Festivali üritustest võttis osa ligi 680 inimest.
Sisukirjelduse leiab siit
 
Töögrupi koosolek 13.09.2019 ja istutustalgud 14.09.2019 Koreli oja kaldal
Istutustalgutel osales ligi 400 vabatahtlikku. Istutati 55 puud ja ligi 900 põõsast. 
Fotogalerii leiab siit
 
Õpetajate ja nooretvahetus Võrus 13.-14.09.2019
Toimusid nii kogemustevahetus õpetajate vahel, koolidega tutvumine ja keskkonnateemaline mäng õpilastele.
 
Maailmakoristuspäev 2019
Rohkem kui 1000 Võru linna õpilast osalised maailmakoristuspäeval.
 
30.09.2019 Keskkonna uurimiseks vajalikud õppevahendid
Võru linna koolid said varustatud õppevahenditega, millega saab Koreli ojas ja selle kaldaala uurida.
 
Oktoober 2019. Õppevisiit KIK-i projekti raames Pähn Looduskeskusesse.
 
Novembris 2019 valmis Koreli park, mis sisaldab õuesõppeaalasid
 
November 2020. Kalaprogramm Võru Kreutzwaldi Koolis
 
November 2020. Prügis sorteerimise töötuba
 
November-detsember 2020. Taaskasutatavast materjalist jõulukaartide ja -ehete valmistamise töötuba Võru Järve Koolis
 
17. jaanuar 2020. Juhtgrupi ja töögrupi koosolek Võrus.
 
Jaanuar 2020. Putukanäitus Võru Kreutzwaldi Koolis
 
 
Jaanuar- veebruar 2020. Koolide külastused kinno (looduses viibimise olulisus):
Taska Film: Fred Jüssi. Olemise ilu (2020)
 
Veebruar 2020. Algklassid õppereis Kiidjärve Looduskeskusse.
 
 
Uurimustöö Koreli kaldaalal "Koreli oja taimestik" Aprill 2019-mai 2020.
 
Märts 2020. Ilmavaatlus Võru Järve Koolis
 
Mai-August 2020. Koosolekud Skypes
 
 
Mai 2020. Uurimustööd "Koreli oja kvaliteedinäitajad", vaatas siit.
 
 
Rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss "Whirlpool".
Reeglid leiab siit. Võidutööd on näha siit
 
Keskkonnateemaline koguperefestival "+Energia nädal" 17.-22.08.2020
 

 

 
Maailmakoristuspäev ja "Meri algab siit - konikoristusmaraton" 14.-18. september 2020
Ligi 1250 õpilast ja erinevate orgaisatsioonide esindajad osalesid kampaaniates.
 
 
15.09.2020 Biojäätmete kompostimise õppepäev 29 osavõtjale Võru Järve Koolist.
Õppepäeva viis läbi Keskkonnaamet, Mari Kala
 
9.10.2020 Prügi töötuba "Aita jäätmed ringlusesse" Võru Järve Koolis (29 osalejat)
Õppepäva viis läbi Keskkonnaamet, Helen Kivisild.
 
15.10.2020 Liigirikkus Ähijärvel, 30 osalejat.
Õppepäeva viis läbi Keskkonnaamet, Helen Kivisild
 
 
20.11.2020 Võru Gümnaasiumi õpilased Koreli kaldaalal väljendamas performance stiilis keskkonnaprobleeme.
 
23.11.2020 Võru Kreutzwaldi kooli kunstiprojekt "Elu ümber Koreli oja"
 
23., 25.11.2020 Võru Gümnaasiumis töötuba "Kuidas toituda - partide otsustusprotsessid" ja loeng "Linnaökoloogia". Loengut viis läbi Keskkonnaamet, Helen Kivistik. 9 osalejat
 
26.11.2020 projekti töökoosolek SKYPEis, 10 osalejat
 
 
3.12.2020 Töötuba "Puhas vesi - ABC" Võru Järve Koolis.
Töötuba viis läbi Keskkonnaamet, Helen Kivisild.
 
 
18.02.2021 Töökoosolek SKYPE-s
 
22.03.2021 Töökoosolek SKYPE-s
 
04.03.2021 Töö- ja juhtrühma koosolek SKYPE-s
 
18.03.2021 Võru Järvekooli õpilaste videokokkuvõte BioAware projektist
Video on leitav SIIT
 
Veebruar - märts 2021 osalesid Võru Kesklinna Kooli ja Võru Järvekooli õpilased Pihkva Ökoloogiakeskuse algatuses "Olen keskkonnasõber".
 
Jaanuarist aprillini 2021 oli Võru Kesklinna Koolis õpilasttööde näitus "Koreli etüüdid"
 
Töökoosolek SKYPEs 16.04.2021
 
Aprillis 2021 osalesid Võru Kesklinna Kooli noored algatuses "Mina keskkonnasõber"
 
29.04.2021 Rahvusvaheline töötuba ja noortevahetus. Noored analüüsisid koos keskkonnaspetsialistidega vene multifilimi "Kübaramoor".
 
28.05.2021 Võttis 55 inimest osa keskkonnateemalisest rattaorienteerumisest.
 
Koosolek SKYPEs 10.06.2021
 
Mai-Juunis 2021 oli Võrumaa Keskraamatukogu Lasteosakonda üles seatud näitus, mis rääkis milline on elu putukana, putukateta ja putukatega.
 
Kogu perele suunatud loodusõhtutesari juuli-august 2021, kus räägiti putukatest ja kahepaiksetest.
 
Koosolek SKYPEs 26.08.2021
 
Kooskolek SKYPEs 02.09.2021
 
Koosolek SKYPEs 07.09.2021
 
Koosolek SKYPE-s 14.09.2021
 
Võru linna loodusõpetajate ja projektimeeskonna inspiratsiooni ja õppereis loodushariduskeskustesse 16.-17.09.2021
 

Keskkonnateemaliste mandalate valmistamine koolides september 2021

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekti kaasrahastab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.