Haridus ja kultuur ( põhimäärus )

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik osakonna töö korraldamine, kultuuri- ja haridusvaldkonna strateegiline planeerimine

 

5333 9181

pille.liblik@voru.ee

 

Kab 1,

E 14.00-16.00

Haridusnõunik

Anita Kikas

 

üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse koordineerimine; kooli määramine; koolikohustuse täitmise kontroll; õpilase sõidusoodustus

 

5305 7819

anita.kikas@voru.ee

Kab 29

 

Kultuurispetsialist  Priidu Teppo
kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna ning huvikoolide ja keskraamatukogu tegevuse koordineerimine; avalike ürituste korraldamise taotlused; kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja aruanded; noorte projektlaagrite järelevalve
 

518 6850

priidu.teppo@voru.ee

Kab 29