Jüri 83 detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Neste Eesti AS
Koostaja: K-Projekt AS
 
Arhiivikood: 99-DP-04
 
Detailplaneeringu failid: