Tööstuse tn 12 kinnistu Mustjärve ja Vilja tn 57 kinnistu vahelise osa detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Kaimar Kõivoste
Koostaja: Võru Linnavalitsus

Algatamine: 12.06.2013
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 13.05.2015
Kehtestamine: 09.12.2015
Arhiivikood: 210-DP-16

Detailplaneeringu failid
Tööstuse tn 12 detailplaneering