Tallinna mnt 15, Mooni tn 5, Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering

Staatus: kehtestatud
Tellija: Maa-amet
Koostaja: Artes Terrae OÜ

Algatamine: 09.05.2012
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 30.01.2013
Kehtestamine: 27.03.2013
Arhiivikood: 201-DP-2013

Detailplaneeringu failid