Vilja 14B krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: OÜ Selista Ehitus
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 29.11.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 08.08.2007
Kehtestamine: 10.10.2007
Arhiivikood: 172-DP-07

Detailplaneeringu failid: