Kreutzwaldi 89 kinnistu ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: AS Semuehitus
Koostaja: AS Semuehitus
 

Algatamine: 11.10.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 13.02.2007
Kehtestamine: 09.05.2007
Arhiivikood: 167-DP-07

Detailplaneeringu failid: