Vilja 28 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: AS Wermo
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 23.02.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 01.08.2007
Kehtestamine: 24.10.2007
Arhiivikood: 141-DP-07

Detailplaneeringu failid: