Kreutzwaldi tn 48, Vee tn 31 kinnistute ja kinnistutega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: OÜ Ehitusnõunik
 

Algatamine: 14.12.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 17.05.2006
Kehtestamine: 12.07.2006
Arhiivikood: 127-DP-06

Detailplaneeringu failid: