Räpina mnt 22 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: OÜ Võrko
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 17.03.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 28.04.2006
Kehtestamine: 14.06.2006
Arhiivikood: 125-DP-06

Detailplaneeringu failid: