Antsla mnt 38, sellega piirnevate maaüksuste, tänavate ja teede maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: AS Olerex Vara
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 27.09.2001
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 17.03.2005
Kehtestamine: 08.06.2005
Arhiivikood: 116-DP-05

 

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Põhijoonis