Männiku 34 detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Marko Koppel
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 17.06.2003
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 17.03.2005
Kehtestamine: 11.05.2005
Arhiivikood: 113-DP

Detailplaneeringu failid: