Räpina mnt 10, 12; Põllu tn 2, 12 (Põllu tn 6, 6a, 8, 10)
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: OÜ Hendrikson & Ko
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 
Asendiplaan
Arhiivikood: 112-DP
 
Detailplaneeringu failid: