VALVELASTEAIAKOHA SAAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Lasteaia ajutise sulgemise ajaks kinnitab Võru Linnavalitsus valvelasteaia.  
Kestvus Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.
Õigusakt Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord
Vastutajad

Võru Lasteaed Sõleke direktor Tiina Kala, tel 782 1922, e-post soleke@voru.ee 
Võru Lasteaed Okasroosike direktor Tiia Must, tel 782 1704, e-post okasroosike@voru.ee
Võru Lasteaed Päkapikk direktor Merike Urm, tel 782 8560, e-post lasteaed@pakapikk.ee
Võru Lasteaed Punamütsike direktor Ave Kalk, 782 1943, e-post punamytsike1@gmail.com

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Valikud sammud Valvelasteaias koha taotlemiseks esitab vanem 20. maiks taotluse lasteaeda, kus laps käib. 
Vajaminevad dokumendid Vormikohane taotlus
Viide

Valvelasteaiakoha taotlus