LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

 

ÜÜRIDA ÄRIRUUMID

Võru Linnavalitsus pakub ruume Tartu tn 25 hoone II korrusel

Objekt: Tartu 25 II korrus, üldpind 123,3m² 

Üürihind: 2,24 eurot/ m²

Lepingu sõlmimise tingimused:
1. leping sõlmitakse viieks aastaks

 

 

Lisainfo:

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946, 56916888
eve.saaremagi@voru.ee