Võru linna sademeveesüsteemide perspektiivskeem

 
Koostas: Urmas Raag
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 01.06.2006
Asukoht: Ehitus- ja planeerimisosakond
 
Sademeveesüsteemide perspektiivskeem.