Uudised ja teated

Riigihangete korraldamine Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama inventar". Korraldatakse riigihange "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas". AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke...

Võru Linnavalitsuse istung 5. mail

Riigihangete korraldamine Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama inventar". Korraldatakse riigihange "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas". AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke...

Võru linna kaasava eelarve hääletuse võitis  Võru Kreutzwaldi kooli mänguväljaku arendamine, mille poolt andis hääle 160 võrulast. Teiseks jäi veeatraktsiooni „Kaelkirjak" rajamine...

Võru Kreutzwaldi kooli mänguväljaku arendamine võitis kaasava eelarve hääletuse

Võru linna kaasava eelarve hääletuse võitis  Võru Kreutzwaldi kooli mänguväljaku arendamine, mille poolt andis hääle 160 võrulast. Teiseks jäi veeatraktsiooni „Kaelkirjak" rajamine...

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 muutmine Võru linna eelarvstrateegias muudeti AS-i Võru Vesi eelarvestrateegiat seoses ÜF vahenditest finantseeritavate ehituste...

Linnavolikogu erakorraline istung 3. mail

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 muutmine Võru linna eelarvstrateegias muudeti AS-i Võru Vesi eelarvestrateegiat seoses ÜF vahenditest finantseeritavate ehituste...

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 15.04 – 28.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust....

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 15.04 – 28.04.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust....

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2021. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Ettepanek peab sisaldama...

Linnavalitsus ootab Võru linna teenetemärgi kandidaate

Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2021. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Ettepanek peab sisaldama...

Võru linna keskkonnajaam (Lühike tn 1) on "Teeme ära" talgupäeva puhul avatud nädalavahetusel mõlemal päeval: 1. mail kella 10–18 2. mail kella 10–16 Sel ajal toimub ka Võru linna...

Keskkonnajaam on nädalavahetusel avatud

Võru linna keskkonnajaam (Lühike tn 1) on "Teeme ära" talgupäeva puhul avatud nädalavahetusel mõlemal päeval: 1. mail kella 10–18 2. mail kella 10–16 Sel ajal toimub ka Võru linna...

Kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine Anti Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste täiendavad toetused 2021. aastaks – kokku 6652 eurot.  Võru Muusikakooli ja Võru...

Linnavalitsuse istung 28. aprillil

Kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine Anti Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste täiendavad toetused 2021. aastaks – kokku 6652 eurot.  Võru Muusikakooli ja Võru...

Võru Linnavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 382 kehtestati Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering.  Planeeringuala suurusega u 0,2 ha asub Võru linnas Liitva asumi...

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 382 kehtestati Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering.  Planeeringuala suurusega u 0,2 ha asub Võru linnas Liitva asumi...

Võru Linnavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 371 kehtestati Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneering. Planeeringuala suurusega u 1,48 ha asub Võru linnas Nöörimaa asumi...

Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 371 kehtestati Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneering. Planeeringuala suurusega u 1,48 ha asub Võru linnas Nöörimaa asumi...

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kehtestati "Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), OÜ...

Linnavalitsuse istung 21. aprillil

Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kehtestati "Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), OÜ...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 6