Uudised ja teated

Riigihangete korraldamine Korraldatakse riigihanked: "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2024–2027"; "Kood/Võru programmeerimiskooli projekteerimine"; "Kõnniteede...

Linnavalitsuse istung 20. septembril

Riigihangete korraldamine Korraldatakse riigihanked: "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2024–2027"; "Kood/Võru programmeerimiskooli projekteerimine"; "Kõnniteede...

Võru linnavalitsus ja LIFE IP BuildEST projekti meeskond ootavad Võru kesklinna ajalooliste hoonete (ehitatud enne 1944. a) omanikke nõustamisele. Nõustamisel selgitatakse koos omanikuga välja...

Võru linn kutsub ajaloolise hoone omanikke individuaalsele nõustamisele

Võru linnavalitsus ja LIFE IP BuildEST projekti meeskond ootavad Võru kesklinna ajalooliste hoonete (ehitatud enne 1944. a) omanikke nõustamisele. Nõustamisel selgitatakse koos omanikuga välja...

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet...

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet...

Head LIITVA PIIRKONNA elanikud! Olete oodatud kohtumisele linnapea Kalvi Kõvaga, et arutada üheskoos piirkonna väljakutseid, arenguid, rõõme ja muresid. Teie arvamus on oluline. Tule ja anna...

Kohtumised linnapeaga - Liitva piirkond

Head LIITVA PIIRKONNA elanikud! Olete oodatud kohtumisele linnapea Kalvi Kõvaga, et arutada üheskoos piirkonna väljakutseid, arenguid, rõõme ja muresid. Teie arvamus on oluline. Tule ja anna...

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roopa tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. ...

Linnavalitsuse istung 14. septembril

Isikliku kasutusõiguse seadmine Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roopa tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. ...

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine Muudeti Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava ning kehtestati uues redaktsioonis. Tegevuskavast võeti välja teostatud tegevused, täpsustati...

Linnavolikogu istung 13. septembril

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine Muudeti Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava ning kehtestati uues redaktsioonis. Tegevuskavast võeti välja teostatud tegevused, täpsustati...

21. septembril algusega kell 17.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel Võru muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu. Koosolekul annab Muinsuskaitseamet...

Muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu

21. septembril algusega kell 17.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel Võru muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu. Koosolekul annab Muinsuskaitseamet...

Võru Linnavalitsus annab teada, et Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 21. septembril 2023  kell 16.00 Võru Linnavalitsuse...

Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu teade

Võru Linnavalitsus annab teada, et Võru linnas Luha tn 16 kinnistu ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 21. septembril 2023  kell 16.00 Võru Linnavalitsuse...

Õpilaste arvu suurendamine klassis Lubati 2023/2024. õppeaastal suurendada õpilaste arvu üle seadusega kehtestatud piirnormi Võru Kreutzwaldi Kooli 2.a klassis kuni 13 õpilaseni, 4.a klassis...

Võru linnavalitsuse istung 6. septembril

Õpilaste arvu suurendamine klassis Lubati 2023/2024. õppeaastal suurendada õpilaste arvu üle seadusega kehtestatud piirnormi Võru Kreutzwaldi Kooli 2.a klassis kuni 13 õpilaseni, 4.a klassis...

Aasta õpetaja valimise komisjoni moodustamine Otsustati moodustada Võru linnavalitsuse alatine komisjon "Aasta õpetaja valimise komisjon" ning kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt: Kalvi...

Võru linnavalitsuse erakorraline istung 31. augustil

Aasta õpetaja valimise komisjoni moodustamine Otsustati moodustada Võru linnavalitsuse alatine komisjon "Aasta õpetaja valimise komisjon" ning kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt: Kalvi...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 11

Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023