Võru Noortekeskus


Aadress: Jüri 54, 65609 Võru                                                        
telefon: 782 3003
juhataja Gitlin Kütt
e-post: info@vorunoortekeskus.ee
veebileht: www.vorunoortekeskus.ee                          

 
MTÜ Võru Noortekeskus pakub noortele kasulikku vaba aja veetmise võimalust alates 2003. aastast. Siin on võimalik ise üritusi algatada ja ideid ellu viia, osaleda koolitustel ja infopäevadel, suhelda vabatahtlikega, õppida nende kultuuri ja keelt. 
 
Traditsioonilised üritused on Võrumaa Noortepäev, Liiklus- ja ohutuspäev, Võru Õpilasmalev, infopäev „Elu on väärtus". Toimuvad matkad, meisterdamiskursused, kohtumisõhtud. Tegutsevad tasuta huviringid: seiklusring ja tüdrukuteklubi. Varaaida projekti raames on võimalik teistel noorsootöö tegijatel laenutada matkavarustust.
 
Tegevused keskuses
Kohapeal on võimalik mängida piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli, mitmeid lauamänge. Lisaks saab kasutada internetti, lugeda ajalehti (Võrumaa Teataja, Postimees) ja ajakirju (Anne&Stiil, Go Discover), kuulata muusikat, vaadata filme.
 
Võru Noortekeskus on avatud kõigile 7–26-aastastele noortele E-R kella 12–19; laupäeviti vastavalt infole.
 


Võru Linna Noortekogu
 

Esimees Emil Aništšenko
e-post: emil.anistsenko@gmail.com
veebileht: https://vorunoortekeskus.ee/voru-linna-noortekogu/


Võru Linna Noortekogu on esinduskogu, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. Noortekogu liikmeteks võivad olla noored vanuses 14–26 aastat. Noortekogu analüüsib linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teeb nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele. Noortekogu tegevuse eesmärkideks on tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessides ja kaitsta oma huvisid noori puudutavates valdkondades; kaasata tegevusse aktiivseid noori; suurendada noorte osalust linna elu koordineerimisel.