Võru Noortekeskus


Aadress: ajutine kontor Jüri 42 II korrus, 65609 Võru                                                        
telefon: 782 3003
juhataja Gitlin Kütt
e-post: info@vorunoortekeskus.ee
veebileht: www.vorunoortekeskus.ee                                                

 

MTÜ Võru Noortekeskus pakub noortele vanuses 7-26 eluaastat kasulikku vaba aja veetmise võimalust alates 2003. aastast. Siin on võimalik ise üritusi algatada ja ideid ellu viia, osaleda koolitustel ja infopäevadel. Meie tegemistel saab silma peal hoida instagramis ja facebookis.

 

Traditsioonilised üritused on Võru maakonna noorte suvepäevad, Tunnen, Tean Oskan ohutusalane infopäev, Võru linna malev, Võru Lastefestivali värvidemöll. Toimuvad matkad, väljasõidud, erinevad töötad ja huviringid. Kevadest sügiseni välitegevused Pop-up noortetoas Võru skatepargi juures.

 

Keskust noortekeskusel hetkel pole ja tegutseme Võru linna koolides ja teeme mobiilset noorsootööd.

 


Võru Linna Noortekogu
 

Esimees Emil Aništšenko
e-post: emil.anistsenko@gmail.com
veebileht: https://vorunoortekeskus.ee/voru-linna-noortekogu/


Võru Linna Noortekogu on esinduskogu, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. Noortekogu liikmeteks võivad olla noored vanuses 14–26 aastat. Noortekogu analüüsib linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teeb nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele. Noortekogu tegevuse eesmärkideks on tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessides ja kaitsta oma huvisid noori puudutavates valdkondades; kaasata tegevusse aktiivseid noori; suurendada noorte osalust linna elu koordineerimisel. 

 
 

Võru HUUB

Aadress: Vabaduse 12/2, Võru linn, Võru maakond.                                                       
telefon: 53422989
Tegevujuht: Emil Aništšenko
e-post: info@voruhuub.ee
veebileht: www.voruhuub.ee
 

Vabaduse 12/2  aadressil asuv Võru noorte innovatsioonikeskus HUUB loob ühtset kogukonda, kus toimuvad Võrumaa noorte ja ettevõtjate sünergiast tulenevad ägedad ettevõtmised. Keskus on mõeldud kõikidele Võru maakonna noortele vanuses 16-30. Võru HUUBi eesmärgiks on anda enesearendamise ja -teostamise võimalust ettevõtlikkele inimestele ja noortele alustavatele ettevõtjatele. HUUB loob ühiselt toimetava kogukonna, mis keskendub kohaliku elukvaliteedi parandamisele ning toob Võru maakonda erinevaid algatusi, mis tihtipeale jäävad väiksemas piirkonnas kättesaamatuks.

Võru HUUB toetab ka noorte erinevate (äri)ideede elluviimist mentorluse kaudu. Kui mõni noor vajab abi oma (äri)ideede või projektide elluviimisel, siis leiame talle kogenud mentorid, kes jagavad oma teadmisi ja oskusi, et ideed ei jääks vaid mõteteks. Võru HUUBi missiooniks on edendada ettevõtlikkust ja ärihuvi Võrumaa noorte seas. Avatud ruumid on loodud selleks, et noored saaksid pidada koosolekuid, luua erinevaid audiofaile oma projektide jaoks (raadioreklaamid, laulud, podcastid jne), korraldada seminare/koolitusi ning muud neid huvitavaid üritusi, teha kaugtööd või õppida mugavas ja uuenduslikus keskkonnas jne. Võru HUUBi ruumide eesmärk on pakkuda 16-30-aastastele noortele rohkem võimalusi oma projektide ja (äri)ideede teostamiseks.

 

HUUBi kogukonnas on kujunenud tuumikgrupp ettevõtlike noorte näol, kes jagavad erinevaid huvisid, kuid tegutsevad ühise eesmärgi nimel. HUUBi tuumikgrupp ootab kõiki noori vanuses 16-30, kes soovivad panustada HUUBi tegevusse ja piirkonna arengusse.

Lisainfo: www.voruhuub.ee

 

HUUBi tutvustav video : https://youtu.be/xvhb06bSa20