Üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus 
 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetust on õigus taotleda väljaspool kodu üldhooldusteenust saaval isikul, kes on taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga olnud katkematult rahvastikuregistri järgi Võru linna elanik.

Toetust ei määrata juhul kui Võru linn osaleb isiku üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitamisel.

Kestvus Taotlusi üldhooldusteenuse kohamaksumuse  toetuseks võetakse vastu jooksvalt.
Üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus makstakse üldhooldusteenuse osutaja arvelduskontole alates taotluse esitamisele järgnevast kuust.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Kärol Samoson, tel 5300 1948, e-post karol.samoson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • üldhooldusteenuse osutajaga sõlmitud kehtiv leping
  • vajadusel puude raskusastet tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm