Kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetus 

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetust on õigus taotleda:

1) isikul, kelle enda ja lapse, kelle õppekulu osas vabastamist taotletakse, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linn ja;

2)  kellel on kolm või enam last, kes õpivad koolieelses lasteasutuses, põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes ja;

3) laps, kelle õppekulu osas vabastamist taotletakse, õpib Võru linna munitsipaallasteaias.

Kestvus Kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust terveks õppeaastaks, kuid mitte pikemaks ajaks kui isikul on õigus toetust saada.
Toetus kantakse munitsipaallasteaia arvelduskontole kvartaalselt.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus kolme- või enamalapselise vanema lasteaia õppekulu toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm