JÄÄTMEVALDAJA KINNITUS, ET VABASTUSE ASJAOLUD POLE MUUTUNUD

 

TOIMINGU ÜLADANDMED

Kirjeldus Korraldatud jäätmeveost erandkorras tähtajaks vabastatud  jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Kestvus Kinnituse tähtaegselt esitama jätmisel loetakse kinnistu korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
Õigusakt Jäätmeseadus
Vastutaja Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv, e-post  tiina.randjarv@voru.ee, tel 5304 0280

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Kinnituse võib täita vabas vormis või kasutada allpool esitatud blanketti, esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kinnitus jäätmevaldajalt jäätmeveo asjaolude kohta 
E-Taotlus E-Kinnitus jäätmevaldajalt jäätmeveo asjaolude kohta