AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Ürituse korraldamise korraga kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Võru linnas. Ürituse korraldamise ja pidamise luba on linnavalitsuse väljastatud nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.
Kestvus Ürituse korraldaja esitab vähemalt kakskümmend päeva enne ürituse läbiviimist linnavalitsusele taotluse. Linnavalitsus annab ürituse loa korraldusega.
Ürituse korraldaja on kohustatud ürituse kooskõlastama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist politseiga ning vajadusel keskkonnaameti ja teiste ametiasutustega.
Ürituse korraldaja on kohustatud liikluskorralduse muudatusega kaasnevast üritusest teavitama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist Võru linna haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat isikut, ürituse liikluskorralduse muudatusega seotud kinnistute omanikke ja vajadusel ametiasutusi.
Õigusakt Ürituse korraldamise kord
Vastutajad Kultuurispetsialist  Priidu Teppo tel: 518 6850, e-post: priidu.teppo@voru.ee

 

LOA TAOTLEMINE

Valikud sammud

Taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee

Vajaminevad dokumendid Ürituse korraldamise loa taotlemine toimub vormikohase taotluse esitamisega.
Viide Avaliku ürituse korraldamise taotlus