Tööstusalad
 

VÕRUKIVI TEHNOPARK

Võrukivi Tehnopark asub Võrus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 253. kilomeetril, vahetult riigimaantee (Võru ringtee) ääres. Logistiliselt soodne asukoht sobib nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttele. Tehnopargi koosseisu kuulub 14 kaasaegsetele nõuetele vastavat tootmis- ja ärimaa kinnistut koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega.

Võrumaal on täna olemas kõrge oskusteabega tööjõud puidu, metalli ja mehhatroonika ning toiduainete tootmise valdkonnas – need on kaasaegsetel õppekavadel põhinevad erialad, mida õpetatakse ka Võrust 6 km kaugusel Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Piirkonnas on olemas riigi kohalolek (Võru Maavalitsus, Kuperjanovi pataljon, Lahingukool, Kaitseliit), heal tasemel meditsiiniteenuse kättesaadavus (Lõuna-Eesti Haigla, Võru Polikliinik), turvaline ja looduslähedane elukeskkond ning head transpordiühendused.

OÜ Selista Ehitus
Vilja 14b
65605 Võru
tel +372 782 8625
Indrek Klampe
tel +372 5238 334
e-post: indrek@selista.ee
www.vktehnopark.ee

 

VÕRUSOO ETTEVÕTLUSALA

Võrusoo tööstusala pindala on 39,4 ha ja sinna on kavandatud 32 krunti kogupindalaga 220 360 m². Kruntide suurused varieeruvad 4000 m² kuni 20 000 m². Võrusoo tööstusalale on eelkõige oodatud ettevõtted, mis tegutsevad toiduaine-, elektroonika- ja tekstiilitööstuse valdkonnas.

Vaata: https://southeastestonia.com/opportunities/vorusoo/

Enampakkumine Võrusoo tööstusala maade võõrandamiseks: https://www.voru.ee/et/vabad-aripinnad

 

 

KEIK (Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus)

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus on avatud uuenduslike ideedega ettevõtjatele, pakkudes erinevateks ettevõtmisteks sobivaid ruume väike- ja suurtootjatele (bürooks, laoks, tootmiseks); kaasab kohalikke- ja välisinvesteeringuid; arendab teadlikult keskuse asukate vahelist koostööd; on sillaks erinevate institutsioonide vahel (teadusasutused, ärinõustamisteenust pakkuvad organisatsioonid. Keskuse territooriumi tegutseb 193 800 ruutmeetril, millest hoonestatud ala 42 300 ruutmeetrit.
 
Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
Räpina mnt 12, 65605 Võru
Anita Hoole
tel +372 510 6976, +372 6016160
e-post: keik@keik.ee
www.keik.ee