Ettevõtlus- ja tööstusalad
 

VÕRUKIVI TEHNOPARK

Võrukivi Tehnopark asub Võrus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 253. kilomeetril, vahetult riigimaantee (Võru ringtee) ääres. Logistiliselt soodne asukoht sobib nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttele. Tehnopargi koosseisu kuulub 14 kaasaegsetele nõuetele vastavat tootmis- ja ärimaa kinnistut koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Võrumaal on täna olemas kõrge oskusteabega tööjõud puidu, metalli ja mehhatroonika ning toiduainete tootmise valdkonnas – need on kaasaegsetel õppekavadel põhinevad erialad, mida õpetatakse ka Võrust 6 km kaugusel Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Piirkonnas on olemas riigi kohalolek (Võru Maavalitsus, Kuperjanovi pataljon, Lahingukool, Kaitseliit), heal tasemel meditsiiniteenuse kättesaadavus (Lõuna-Eesti Haigla, Võru Polikliinik), turvaline ja looduslähedane elukeskkond ning head transpordiühendused.

OÜ Selista Ehitus

Vilja 14b
65605 Võru
tel +372 782 8625
Indrek Klampe
tel +372 5238 334
e-post: indrek@selista.ee
www.vktehnopark.ee

 

VÕRUSOO TÖÖSTUSALA

Võrusoo tööstusala pindala on 39,4 ha ja sinna on kavandatud 32 krunti kogupindalaga 220 360 m². Kruntide suurused varieeruvad 4000 m² kuni 20 000 m².

Vaata 1. arendusetapi tulemusena valminud tööstusala tutvustus: 

https://southeastestonia.com/opportunities/vorusoo/

 

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK)

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus on avatud uuenduslike ideedega ettevõtjatele, pakkudes erinevat tüüpi ettevõtluseks sobivaid ruume (bürooks, laoks, tootmiseks); kaasab kohalikke- ja välisinvesteeringuid; arendab teadlikult keskuse asukate vahelist koostööd; on sillaks erinevate institutsioonide vahel (teadusasutused, ärinõustamisteenust pakkuvad organisatsioonid). KEIKi territooriumil Võrus ja Antslas on 14 erineva kasutusalaga hoonet, ruumide pindalaga 38 100m2. Põhikompleksis Võru linnas pakutakse täna ruume enam kui 100 väikse ja keskmise suurusega ettevõttele.

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
Räpina mnt 12, 65605 Võru
Anita Hoole
tel +372 510 6976
e-post: keik@keik.ee
www.keik.ee