Toimetulekutoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Alates 1. juunist 2022. aastast on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Kestvus

Igakuine

Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastutaja


Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel. 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kõigi pereliikmete kehtivad isikut tõendavad dokumendid;
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja   kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • eelneva kuu pangakonto väljavõte;
  • vajadusel muud täiendavad dokumendid.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm