Täisealise isiku hooldus


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Täisealise isiku hooldus on sotsiaalteenus, mille puhul seatakse isiku taotluse alusel hooldus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Vastutaja Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine:
sotsiaalteenuste spetsialist Anita Luik, tel 5358 8582, e-post anita.luik@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus täisealise isiku hoolduse teenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  •  taotleja ja hooldaja kehtivad isikut tõendavad dokumendid
  • vajadusel taotleja puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm