Sünnitoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

(1) Sünnitoetust on õigus taotleda kuue kuu jooksul:
1) lapse vanemal, kes on olnud rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ja laps on rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik alates sünnist;
2) hooldusperel või eestkostjal kui laps on rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik alates sünnist.
(2) Toetust makstakse kolmes osas:
1) esimene osa pärast lapse sünni registreerimist;
2) teine osa lapse 1-aastaseks saamisel;
3) kolmas osa lapse 3-aastaseks saamisel.
(3) Toetuse teine ja kolmas osa määratakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmete alusel:
1) vanemale, kui laps ja vanem on olnud rahvastikuregistri andmetel katkematult Võru linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3-aastaseks saamiseni;
2) hooldusperele või eestkostjale, kui laps on olnud rahvastikuregistri andmetel katkematult Võru linna elanik alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3-aastaseks saamiseni.
(4) Toetust ei määrata lapse vanemale, kui:
1) laps on asendushooldusteenusel;
2) laps on teises perekonnas eestkostel;
3) vanemalt on ära võetud hooldusõigus lapse suhtes.

Kestvus

Sünnitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942; 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.eeTartu tn 23, kab 2

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus sünnitoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm