SA Võru Pensionäride Päevakeskus 

Lembitu 2, 65608 Võru
II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust
Telefon: 766 8921
E-post: info@vorupensionar.ee
Veebileht: www.vorupensionar.ee

Juhataja Siiri Toomik
Telefon: 51788827
E-post: siiri@vorupensionar.ee
 
Päevakeskuses saab:
  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit , printerit , paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös
  • osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes