Võrumaa Keskraamatukogu

 
aadress: Jüri 54, 65604 Võru 
telefon: 782 0157 
e-post: info@lib.werro.ee       
 

Võrumaa Keskraamatukogu on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu asub Võrus Jüri tn 54 hoones II ja III korrusel, kokku on raamatukogu kasutuses 1481,28 m2 põrandapinda. 

Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks väljaanded ja avalikud andmebaasid. Raamatukogu põhiteenused on väljaannete kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Lugejate kasutuses on kaheksa arvutit. Eakatele ja liikumisraskustega lugejatele pakutakse tasuta koduteenindust ja vähese arvutioskusega lugejatele tasuta individuaalkoolitust.

Info raamatukogus pakutavate tasuliste teenuste kohta:
http://lib.werro.ee/raamatukogust/tasulised-teenused

Raamatukogu põhitegevuse statistilised andmed:
http://lib.werro.ee/raamatukogust/uldinfo/8-vorumaa-keskraamatukogu-statistika

II korrusel asuv lasteosakond teenindab lapsi kuni 15 eluaastani ja kõiki vanemaid lastekirjanduse huvilisi. Lisaks laenutatakse lasteraamatuid kolmes välisteeninduspunktis Võru lasteaedades Okasroosike, Punamütsike ja Päkapikk. Lasteraamatuid tutvustatakse nii lastele kui täiskasvanutele raamatunäituste ja mitmesuguste üritustega. Lugemissaal pakub igas vanuses lastele mitmekesiseid arendava ajaveetmise võimalusi. Tähesaalis, Mõttetoas ja Jututoas korraldatakse üritusi ja näitusi. 

III korrusel on täiskasvanud lugejate kasutuses 34 kohaline lugemissaal koos teatmestuga ja kojulaenutus. Lisaks raamatutele on võimalik koju laenata CD-sid, heliraamatuid, vanemaid ajakirju ja vinüülplaate. Konverentsisaalis saab vaadata näitusi ja seal toimuvad kohtumised kirjanikega, raamatuesitlused, loengud, raamatukogutöötajate seminarid ning muud üritused.

Maakonnaraamatukoguna korraldatakse 37 Võru maakonnas asuva rahvaraamatukogu tööd järgmistes valdkondades:

  • komplekteerib, arvestab ja töötleb väljaandeid
  • loob ja peab rahvaraamatukogude tegevuseks vajalikke andmebaase
  • kogub ja säilitab Võrumaad puudutavaid väljaandeid
  • nõustab rahvaraamatukogude töötajaid ja korraldab erialast täiendkoolitust
  • korraldab rahvaraamatukogude statistilist aruandlust ja analüüsib nende tegevust
  • korraldab Võrumaa elanike bibliograafiateenindust

Võrumaa rahvaraamatukogude andmebaasis RIKS saab otsinguid teha veebilahenduse RIKSWEB abil: https://vorumaa.webriks.ee/