PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul – kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel – kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

 

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

 Tartu tn 53 projekteerimistingimuste avatud menetlus
Võru Linnavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 169 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus Võru linnas Tartu tn 53 kinnistule abihoone püstitamiseks.
 
Projekteerimistingimuste eelnõu koos taotlusega avalikustatakse Võru linna veebilehel 09.03–22.03.2023. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud esitada e-postiga aadressil info@voru.ee.
 
 
 
AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Pealkiri Avalik väljapanek
Kose tee 4 29.09 - 13.10.2022
Tiigi tn 5 09.06 - 26.06.2022
Leesika tn 3 28.04 - 13.05.2022
Kanepi tn 14 13.01 - 27.01.2022
Tartu tn 57 13.01 - 27.01.2022
Vilja tn 16c 25.11 - 09.12.2021
Tulika tn 15 28.10 - 11.11.2021
Niine tn 1 13.05 - 27.05.2021
Tallinna mnt 42e 13.05 - 27.05.2021
Kivi tn 23 22.04 - 06.05.2021
Madara tn 16 11.03 - 25.03.2021
Taara tn 5 25.02 - 11.03.2021
Madara tn 16 13.02 - 27.02.2021
Pikk tn 17b 17.12 - 30.12.2020
Tartu tn 57 13.08 - 27.08.2020
F. R. Kreutzwaldi tn 39 10.08 - 27.08.2020
Kalmuse tn 8 04.06 - 13.06.2020
Tulika tn 6 31.10 - 14.11.2019
Tulika tn 13 19.09 - 03.10.2019
Mündi tn 15 19.09 - 03.10.2019
Kooli tn 6 27.08 - 10.09.2019
Vee tn 31 13.06 - 27.06.2019
Kivimurru tn 2 23.05 - 06.06.2019
Luha tn 42 28.03 - 11.04.2019
Kalmuse tn 15 14.02 - 28.02.2019
Niidu tn 8 29.11 - 13.12.2018
Veskioja tn 1a 22.11 - 06.12.2018
Jüri tn 26 15.10 - 29.10.2018
Tulika tn 1 18.06 - 01.07.2018
Niidu tn 8 02.04 - 15.04.2018
Veskijärve tn 5 16.06 - 30.06.2017
Leesika tn 7 16.06 - 30.06.2017
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01.2017
Luha tn 42 30.09 - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06 - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05 - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03 - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02 - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01 - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11 - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09 - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08 - 10.09.2015